Home > Contacts > KazAvtoZhol NC JSC
KazAvtoZhol NC JSC
Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Branch

Name of Director

Address

Telephone/
e-mail

Akmola oblast branch

Director Abdullin Tolegen

Deputies: Berimzhanov Amangeldy

Islamov Saparbek

Kokshetau, Ualikhanov str., 193

8 (7162) - 77-05-89 т/ф. 77-55-52 akmola.info@
kazautozhol.kz

Almaty oblast branch

DirectorKobylandin Zhanabai
Deputies: Iskendirov Kuanysh
Akyltayev Nurkhat

Almaty Rozybakiyev str. 289/6

8 (727) - 255-90-46 almaty.info@
kazautozhol.kz

Aktobe oblast branch

Director Makhambetov Marat

Deputy: Danagul Aibol

Mambetov Kazbek

Aktobe, Maresyev str., 89

8 (7132) - т/ф. 54-65-71 55-50-15 54-76-29 aktobe.info@
kazautozhol.kz

Atyrau oblast branch

Director Yergaliyev Dauren

Deputy: Basharov Zhanabai

Atyrau, Issatai, 5

8 (7122) - т/ф. 29-06-77 29-06-75 atyrau.info@kazautozhol.kz

Eastern Kazakhstan oblast branch

Director Atabayev Inkarbek
Deputy: Akhmetov Olzhas

Malgazhdarov Muslim

Oskemen, Burov str., 67

8 (7232) - 26-23-21 т/ф. 24-07-01 vko.info@
kazautozhol.kz

Zhambyl oblast branch

Director Mynzhassarov Nurbol
Deputy: Tultayev Dauren

Taraz, Taukekhan str., 1 а

8 (7262) - 31-54-83  zhambyl.info@
kazautozhol.kz

Western Kazakhstan oblast branch

Director Yessengaliyev Maxim
Deputy: Temirkhanov Bauyrzhan

Uralsk, Ikhsanov str., 44/1

8 (7112) 21-10-51 zko.info@
kazautozhol.kz

Karaganda oblast branch

Director Shaimin Kanat
Deputies: Gafton Igor Sultanbekov Askar

Karaganda, Yerubayev str., 50 а

8 (7212) - 51-00-71 karaganda.info@
kazautozhol.kz

Kyzylorda oblast branch

Director Zhunisov Erulan

Deputy: Myrzabai Shanzharkhan

Kyzylorda, Zheltoksan str., 19

8 (7242) - 26-25-37 kyzylorda.info@
kazautozhol.kz

Kostanai oblast branch

Director Gorvat Andrei Deputy Temirkhanov Nurbek

Kostanai, Khakimzhanova str., 7

8 (7142) - 55-87-44 kostanay.info@
kazautozhol.kz

Mangistau oblast branch

Director Omarov Yerbol
Deputies: Yunussov Artur

Suebayev Kazhymurat

Aktau, mcrdstrct 22

8 (7292) - 60-58-51 mangistau.info@
kazautozhol.kz

Pavlodar oblast branch

Director Kabyldin Akylbek
Deputies: Darabayev Medet Baimagambetov Daniyar

Pavlodar, Lomov str., 180

8 (7182) - 60--90-83 pavlodar.info@
kazautozhol.kz

Northern Kazakhstan oblast branch

Director Aitbayev Bolatbek
Deputy: Karimbayev Amir

Petropavlovsk, Internacionalnaya str. 61

8 (7152) - 36-50-96 sko.info@
kazautozhol.kz

Turkestan oblast branch

Director Dyuisembekov Mukhtar
Deputies: Kubenov Ruslan

Yegizbai Gulnur

Shymkent, Klokov str., 108

8 (7252) - 20-09-49 uko.info@
kazautozhol.kz
  

 

 

 

 

«The completion of the Kazakhstan’s section of the international motor road corridor “Western Europe – Western China” is very important. It is really the construction of the century. Where else have 2,700 kilometres of quality motor road been built in three years? We need to finish the job next year».
 
 
(From Address by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the People of Kazakhstan. 27.01.2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"WE-WC" projects
“Nurly zhol” projects
Procurements
Announcements
Press center
Multimedia
Questions & Answers Contacts